א נוימן תכנון והנדסה מבצעת מגוון בדיקות לתכונות חומרים שעיקרם:

בדיקות הרס:

 • חוזק מתיחה.
 • חוזק כפיפה.
 • חוזק לחיצה.
 • חוזק גזירה.
 • קשיחות צינור.
 • הרכב מיבנה חומר ואחוזי סיבים.
 • בדיקת חוזק הדבקה.

בדיקות אל-הרס:

 • בדיקת עובי והפרדות בעזרת ציוד אולטראסוני.
 • בדיקת עובי בשיטת זרמי מערבולת.
 • בדיקת אשפרה (קשיות ברקול).
 • בדיקת אטימות למחברי צנרת.

בדיקות מיוחדות מבוצעות על פי דרישות הפרויקט.
לחברה קשרים עם מעבדות מקומיות וברחבי העולם לביצוע בדיקות.
לחברה קשרים מיוחדים עם מתכננים ויועצים מובילים בתחום.